WAŻNA INFORMACJE

Dyrektor Przedszkole nr 9

informuje o czasowym zawieszeniu zajęć w Przedszkolu nr 9

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

w dniach od 25.05.2020 do 01.06.2020

poniższym zarządzeniem (skan zarzadzenia  do pobrania pod tekstem po kliknięciu w tekst zarządzenia)

ZARZĄDZENIE NR 08/2020

 DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 9 z dnia 22.05.2020

W sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu nr 9 w Siemianowicach Śl. w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

Na podstawie:

  • § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późń. zm. ),
  • § 4b pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. poz.410 ),
  • § 14 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. poz. 493 ), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,
  • zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śl. w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 01 czerwca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID – 19.

  1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1, zadania Przedszkola nr 9  w Siemianowicach Śl. są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola nr 9 w

Siemianowicach Śl.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                                          Dyrektor Przedszkola                                                                                                                                                  Monika Korfanty

skan zarządzenia z 22.05.2020-01.06.2020

2020-05-22
0.29
Nazwa pliku i opis
Modyfikowany
Pobierz
Rozmiar [MB]