REKRUTACJA 2020/21

Załącznik do Zarządzenia nr 947/2020

Prezydenta Miasta

Siemianowice Śląskie z dnia 31.01. 2020 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

L.P

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

 W POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM

TERMIN

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

10.02.2020-17.02.2020

------------------------

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24.02.2020-od godz.8.00

09.03.2020 do godz. 15.00

30.07.2020 od godz.8.00

05.08.2020 do godz.15.00

 

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.03.2020-31.03.2020

06.08.2020-21.08.2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.04.2020-godz.8.00

24.08.2020 godz.13.00

4.

Dalsze postępowanie rekrutacyjne- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

03.04.2020 od godz.8.00

16.04.2020 do godz.15.00

24.08.2020 od godz. 8.00

26.08.2020 do godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2020 godz.8.00

28.08.2020 godz.8.00

 

terminy rekrutacji do przedszkola

2020-02-04
0.10
Nazwa pliku i opis
Modyfikowany
Pobierz
Rozmiar [MB]