Biutletyn Informacji Publicznej

Przedszkole nr 9

ul. Okrężna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax 32 228 39 39
email: przedszkole9siemianowice1@wp.pl

OFERTA EDUKACYJNA

 W tym roku szkolnym w naszym przedszkolu są realizowane nastepujące programy:

 

 

"Czyste powietrze wokół nas"- program „Czyste Powietrze Wokół Nas” adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, ich rodziców i opiekunów.W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe działanie dymu papierosowego.

 

"Piękna Nasza Polska Cała" - Międzynarodowy Projekt związany z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

AKADEMIA AQUAFRESH -ogólnopolski program edukacji zdrowotej dla przedszkolaków

 

          "Zdrowo i sportowo" - akcja mająca na celu aktywizację ruchową dzieci. 

          "Promocja zdrowia " - dbanie o aktywność fizyczną dzieci, wpajanie nawyków

                                                    zdrowego żywienia.

 

"Mały miś w świecie wielkiej literatury" - ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa                                                                           i współpracy  z biblioteką.  

 

Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez p.ALEKSANDRĘ ZAJĄC,  na których w formie zabawy i śpiewu poznają obcy język nowożytny.  W dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się obcym językiem jest niezbędna, a wykorzystyjąc umiejętności lingwistyczne charakterystyczne dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, efekty pracy nauczyciela angilsty są zachwycające.Zajęcia odbywają się codziennie w małych grupach, są bezpłatne

 

Dzieci mające trudności takie jak: zaburzenia koordynacji wzrokowo- słuchowej, zaburzenia manualno - graficzne, opóźnienia i zakłócenia rozwoju ruchowego (w tym procesu lateralizacji),zaburzenia procesów emocjonalno - motywacyjnych,zaburzenia koncentracji uwagi,zaburzenia w obrębie interakcji społecznych systematycznie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez pedagoga BOŻENĘ WYSOCKA, podczas których usprawniaja  motorykę, koordynację wzrokowo-słuchowa, koncentrację uwagi, percepcję słuchową, pamięć słuchową, rozwój mowy i myślenia wykorzystując dostępne pomoce i środki dydaktyczne oraz  komputerowy program multimedialny.

W każda środę p. Aleksandra Szafraniec -logopeda-prowadzi zajęcia z zakresu terpii zaburzeń mowy, specyficznych zburzeń artykulacji, niepłynności mówienia,wspomaga rozwój systemu komunikacji w zakresie językowym, leksykalnym, gramatycznym.

Praca dydaktyczno -wychowawcza w roku szkolny 2018/2019 oparta jest na programie wychowania przedszkolnego

"WOKÓŁ PRZEDSZKOLA"