OFERTA EDUKACYJNA

 W tym roku szkolnym w naszym przedszkolu  realizowane są nastepujące programy:

 

Ogólnopolski Projekt Rozwijania czytelnictwa: "Mały miś w świecie wielkiej literatury"  - p. Magda

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy "Magiczna moc bajek" - p. Ania, p. Asia, p. Dagmara

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Kreatywny Przedszkolak" - p. Ola, p. Dagmara

Program "Kids&Sport - p. Dagmara

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna nasza Polska cała" - p. Dagmara, p. Ania, p. Magda

Ogólnopolski Projekt "Dzieci Programują" - p. Dagmara

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Las, dwa, trzy - matematyczne przygody wśród przyrody" - p. Magda

Ogólnopolski Projekt "Przyjacielem bądź" - p. Ola

 Program "Dar zabawy" - p. Dagmara

W naszym przedszkolu odbywają się również bezpłatne kółka zainteresowań:

"Wesoła matematyka po angielsku" - p. Ola

"Kod przyszłości" - kodowanie i programowanie - p. Dagmara

Gimnastyka korekcyjna - p. Magda

 

Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez p. ALEKSANDRĘ ZAJĄC,  na których w formie zabawy i śpiewu poznają obcy język nowożytny.  W dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się obcym językiem jest niezbędna, a wykorzystyjąc umiejętności lingwistyczne charakterystyczne dla rozwoju dziecka       w wieku przedszkolnym, efekty pracy nauczyciela anglisty są zachwycające. Zajęcia odbywają się cztery razy                                     w tygodniu i  są bezpłatne

 

Dzieci mające trudności takie jak: zaburzenia koordynacji wzrokowo- słuchowej, zaburzenia manualno - graficzne, opóźnienia i zakłócenia rozwoju ruchowego (w tym procesu lateralizacji),zaburzenia procesów emocjonalno - motywacyjnych,zaburzenia koncentracji uwagi,zaburzenia w obrębie interakcji społecznych systematycznie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez pedagoga BOŻENĘ WYSOCKĄ, podczas których usprawniaja  motorykę, koordynację wzrokowo-słuchowa, koncentrację uwagi, percepcję słuchową, pamięć słuchową, rozwój mowy i myślenia wykorzystując dostępne pomoce i środki dydaktyczne oraz  komputerowy program multimedialny.

W każda środę p. Aleksandra Szafraniec - logopeda-prowadzi zajęcia z zakresu terpii zaburzeń mowy, specyficznych zburzeń artykulacji, niepłynności mówienia,wspomaga rozwój systemu komunikacji w zakresie językowym, leksykalnym, gramatycznym.

Dzieci, u których występują wady postawy lub obniżone napięcie mięśniowe (hipotonia mięśniowa) uczęszczają na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, prowadzone przez p. Magdalenę Gronkowską

Praca dydaktyczno -wychowawcza w roku szkolny 2019/2020 oparta jest na programie wychowania przedszkolnego

"WOKÓŁ PRZEDSZKOLA" 

oraz w grupie "Żabki" na programie "Dar Zabawy".