Biutletyn Informacji Publicznej

Przedszkole nr 9

ul. Okrężna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax 32 228 39 39
email: przedszkole9@siemianowice.pl

skrzynka ePUAP naszego przedszkola

/P9Siemianowice/domyslna

Freblowska grupa

Freblowska grupa

                                         

W grupie prowadzonej przez nauczycielkę - Dagmarę Drabik realizowany jest program „Dar Zabawy”, który powstał  z troski o naturalny rozwój dziecka i przywrócenie wartości zabawie oraz całej istocie dzieciństwa. Program ten uwzględnia założenia koncepcji Friedricha Froebla, niemieckiego pedagoga i twórcy pierwszego systemu wychowania przedszkolnego w postaci tzw. ogródków dziecięcych.

Jesteśmy pierwszą placówką w Siemianowicach Śląskich, która powróciła do ponadczasowych założeń pedagogiki freblowskiej ukierunkowanej na samodzielne i aktywne działania dzieci poprzez zabawę. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z darami natury oraz darami opracowanymi przez Froebla, które potocznie nazywane są freblowskimi klockami. Dary to zwykłe – niezwykłe pomoce edukacyjne, które poprzez codzienną zabawę przygotowują dzieci do nauki szkolnej.

Przestrzeń w sali została dostosowana  do założeń pedagogiki freblowskiej, dlatego  też dzieci mają możliwość podejmowania aktywności w kąciku darów, kąciku twórczym, kąciku badawczym i gospodarczym. Innowacyjna organizacja pracy daje możliwość nabywania niezbędnych umiejętności życiowych w sposób twórczy i atrakcyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Grupa freblowska niesie ze sobą mnóstwo walorów m.in. zapewnia swobodny, naturalny i wszechstronny rozwój dzieciom, kładzie nacisk na samodzielność, samoświadomość i odpowiedzialność, uczy cierpliwości oraz rozwija kreatywność i twórcze myślenie. Ponadto kształtuje umiejętności społeczne, w tym uczy współpracy, wzajemnego szacunku oraz wymiany doświadczeń.