Rymowany angielski

Na naszych zajęciach pojawia się coraz więcej rymowanych słów, dzięki temu dzieci o wiele lepiej przyswajają materiał.

Little hedgehog, little hedgehog

What do you want to eat?

The bear? - niedźwiedzia?

The pear?- gruszkę?

The sun?- słońce

The plum?- gruszkę?

The bubble?- bańkę mydlaną?

The apple- jabłuszko?

The bear, sun, bubble are yucky- niedźwiedź, słońce, bańka mydlana są fuj.

The pear, plum, apple are yummy - gruszka, śliwka, jabłko są pycha