Let's count to five - policzmy do pięciu !

Na zajęciach z języka angielskiego dzieci poznały nową rymowankę.

Number one touch the sun - numer jeden dotknij słońca

Number two touch the shoe - numer dwa dotknij buta

Number three touch the bee - numer trzy dotknij pszczoły

Number four - open the door - numer cztery - otwórz drzwi

Number five -  HIGH FIVE ! - numer pięć - przybij piątke !