PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
ilustracja

"Dziecko jest wspólnym dobrem - rodziców i przedszkola"

Nazwa placówki: Przedszkole Nr 9
Imię i nazwisko dyrektora: mgr Monika Korfanty
Adres: ul. Okrężna 17, 41-100 Siemianowice Śl.
Imię i nazwisko autora: Magdalena Gronkowska

więcej