Przedstawienie pt. "Bezpieczeństwo w czasie zimy

Biedronki na przedstawieniu w Szkole Nr 20.