ODBIÓR RZECZY

Zwracamy sie z prośbą do rodziców dzieci z grup 

"Zajączki", "Żabki" i "Jeżyki,

aby w godzinach pracy przedszkola do końca bieżącego miesiąca odebrali karty pracy, teczki i inne rzeczy swoich pociech.

Dzieci z grup "Biedronki" i "Wiewiórki" bedą miały możliwość odbioru rzeczy przy indywidualnym pożegnaniu z wychowawcami.

OTWARCIE PRZEDSZKOLA

Dnia 02.06.2020.nastąpi otwarcie Przedszkola nr 9.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z poniższymi informacjami(bardzo ważne!)

Aby przyprowadzic dziecko do przedszkola konieczne jest zapoznanie się i podpisanie przez rodziców oświadczenia.

Oświadczenie jest do pobrania na stronie (po kliknięciu w tekst,pod tekstem),

na lewym marginesie strony w zakładcePOLITYKA PRYWATNOŚCI lub na placówce.

Szczegołowe informacje związane z procedurami i ustaleniami w związku z panującą sytuacją znajdują się

w zakładce COVID-19.

Informacja o organizacji zajęć w Przedszkolu nr 9 w Siemianowicach Śląskich

w czasie funkcjonowania placówki w podwyższonym reżimie sanitarnym

 

 1. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci są zobowiązani do zapoznania się ze szczegółowymi procedurami  funkcjonowania placówki w podwyższonym reżimie sanitarnym obowiązującymi w danym przedszkolu, co potwierdzają na piśmie.
 2. Potrzebę korzystania z opieki przedszkolnej Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zobowiązani są zgłosić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej dyrektorowi przedszkola z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem.
 3. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, są zobowiązani do zadeklarowania godzin przyprowadzania i odbierania dzieci oraz bezwzględnego przestrzegania tych godzin.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest pisemna zgoda rodziców / opiekunów prawnych dziecka na pomiar temperatury ciała dziecka.
 5. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci są zobowiązani do aktualizacji numerów tele-fonów kontaktowych i każdorazowego odbierania połączeń z przedszkolem.
 6. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zobowiązani są do przygotowania dziecka do powrotu do przedszkola funkcjonującego w specyficznych warunkach reżimu sanitarnego.
 7. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe zaopatrzone w indywidualne środki ochrony osobistej.
 8. Jeżeli w najbliższym otoczeniu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 9. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci nie będą mieli możliwości swobodnego wchodzenia do przedszkola, a dzieci będą odbierane przez personel w wyznaczonym miejscu.
 10. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej, stałej sali.
 11. W grupie może przebywać do 16 dzieci (jedno dziecko na 3 m2).
 12. Do grupy przydzieleni są stali nauczyciele i personel pomocniczy.
 13. Dzieci przydzielone są do grup mieszanych ze względu na długość ich pobytu w przedszkolu i będą przebywać w tych grupach do odwołania.
 14. Z sal usunięto przedmioty i zabawki, których nie można skutecznie uprać lub zde-zynfekować np.: dywany i część zabawek.
 15. Dziecko nie może zabrać ze sobą do przedszkola i z przedszkola żadnych przed-miotów i zabawek.
 16. Sprzęt na przedszkolnym placu zabaw zostaje wyłączony z użytkowania.
 17. Nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren przedszkola.
 18. W przedszkolu nie będą organizowane żadne imprezy np.: koncerty, teatrzyki.
 19. W razie stwierdzenia jakikolwiek objawów chorobowych dziecko zostaje natychmiast odizolowane od pozostałych dzieci, a Rodzice / prawni opiekunowie wezwani do odbioru dziecka z przedszkola, bez zbędnej zwłoki.

 

 

 

                                                                                                          DYREKTOR PLACÓWKI

                                                                                                          Monika Korfanty

więcej

Pilna informacja dla rodziców

Prosimy rodziców o zadeklarowanie konieczności przyprowadzenia dziecka do przedszkola (nie dotyczy rodziców, którzy już zadeklarowali swoją wolę)

Informację należy przesłać drogą mailową (przedszkole9@siemianowice.pl)

   

UWAGA RODZICE I DZIECI!!!

Drodzy rodzice i dzieci!

Wszystkie bieżące zadania i ćwiczenia będą dostępne w zakładce "AKTUALNOŚCI" - "WYDARZENIA BIEŻĄCE" pod nazwą grupy. Dla ułatwienia przepływu informacji udostępniamy bezpośrednie odnośniki do poszczególnych wirtualnych dysków:

Grupa "Zajączki" - klik

Grupa "Żabki" - klik

Grupa "Jeżyki"- klik

Grupa "Biedronki" - klik

Grupa "Wiewiórki" - klik

Polecamy również zaglądać na fanpage przedszkola (Przedszkole "Pod Sosenką" - klik), gdzie pojawiają się ogłoszenia dotyczące darmowych, wirtualnych spektakli i wydarzeń kulturalnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.   

Personel przedszkola

Nasi milusińscy!!!

ilustracja

Podróże małe i duże

więcej
ilustracja

Zasady higieny w programie "Czyściochowe Przedszkole"

więcej
ilustracja

Poznajemy literę g

więcej
ilustracja

Solenizantka Hania - 100 lat!

więcej
ilustracja

G jak globus

Poznajemy naszą błękitną planetę - Ziemię.

więcej
ilustracja

Idziemy do ZOO

więcej