Polityka ochrony danych osobowych do pobrania:

Biutletyn Informacji Publicznej

Przedszkole nr 9

ul. Okrężna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax 32 228 39 39
email: przedszkole9@siemianowice.pl

UWAGA, WAŻNA INFORMACJA!!!

W OBECNYM TYGODNIU NIE BĘDZIE GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 

Z POWODU CHOROBY NAUCZYCIELA.

REKRUTACJA 2020/21

Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zapisy do Przedszkola nr 9 „Pod sosenką” ul. Okrężna 17
na rok szkolny 2020/2021

 

W dniach od 24 lutego do 9 marca 2020 roku będzie trwała rekrutacja podstawowa
do Przedszkola nr 9 „Pod sosenką” na nowy rok szkolny.

Nabór do siemianowickich przedszkoli publicznych na nowy rok szkolny
będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego -

www.siemianowiceslaskie.przedszkola.vnabor.pl

 

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie
internetowej i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany 
z ewentualnymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA MUSI BYĆ PODPISANY
PRZEZ OBOJE RODZCÓW.

 

Rodzice mogą logować się do systemu od 24 lutego 2020 roku godz. 8.00
do 9 marca 2020 roku do godz.15.00.

 

Lista przyjętych dzieci zostanie
ogłoszona 20 kwietnia 2020 roku godz. 8.00

 

W procesie naboru nie uczestniczą  dzieci już uczęszczające do przedszkola,
których rodzice składają pisemną "Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego"

Kryteria i zasady przyjmowania dzieci do przedszkola znajdują się w zakładce "Rekrutacja 2020/2021"

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Załącznik do Zarządzenia nr 947/2020

Prezydenta Miasta

Siemianowice Śląskie z dnia 31.01. 2020 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

L.P

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

 W POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM

TERMIN

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

10.02.2020-17.02.2020

------------------------

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24.02.2020-od godz.8.00

09.03.2020 do godz. 15.00

30.07.2020 od godz.8.00

05.08.2020 do godz.15.00

 

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.03.2020-31.03.2020

06.08.2020-21.08.2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.04.2020-godz.8.00

24.08.2020 godz.13.00

4.

Dalsze postępowanie rekrutacyjne- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

03.04.2020 od godz.8.00

16.04.2020 do godz.15.00

24.08.2020 od godz. 8.00

26.08.2020 do godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2020 godz.8.00

28.08.2020 godz.8.00

 

więcej

Nasi milusińscy!!!

ilustracja

Bal

więcej
ilustracja

Tłusty czwartek

więcej
ilustracja

Spotkanie z książką w bibliotece

więcej
ilustracja

Urodziny Wiktorii

więcej
ilustracja

Świetna zabawa na balu

więcej
ilustracja

Bal nad bale

więcej