INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną opłata za miesiąc kwiecień na chwilę obecną nie jest naliczana.  O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Personel Przedszkola

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

INFORMUJMY, ŻE LISTA KANDYDATÓW

ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE REKRUTACJA 2020/21

INFORMUJEMY,ŻE INFORMACJA DOTYCZĄCA

POTWIERDZENIA WOLI TEŻ ZNAJDUJE SIĘ

W ZAKŁADCE REKRUTACJA 2020/21

WAŻNE INFORMACJE!!!

DRODZY RODZICE!

Z powodu przedłużenia się obecnej sytuacji, nauczyciele przedszkola nadal będą realizowali edukację zdalną, a od dnia 25 marca realizację Podstawy  Programowej:

Każda grupa będzie miała codziennie proponowane zadania  z bieżącego zakresu materiału na wirtualnych dyskach.

Tematyka zajęć będzie aktualizowana również  z j. angielskiego,  religii oraz rehabilitacji.

Pedagog przedszkolny  i nauczyciel rehabilitacji nawiążą z Państwem indywidualny kontakt (również  w zdalny sposób).

Dzieci, które mają nauczyciela wspomagającego, będą codziennie otrzymywać   na    e-maila  zadania do wykonania. Nauczyciel wspomagający i rehabilitant będzie indywidualnie udzielał wsparcia i pracował z dzieckiem oraz jego rodziną.

Każdy wychowawca  na wirtualnym dysku swojej grupy udostępni swojego

e- maila w celu ułatwienia stałego kontaktu z Rodzicami.

 

Personel Przedszkola

 

UWAGA RODZICE I DZIECI!!!

Drodzy rodzice i dzieci!

Wszystkie bieżące zadania i ćwiczenia będą dostępne w zakładce "AKTUALNOŚCI" - "WYDARZENIA BIEŻĄCE" pod nazwą grupy. Dla ułatwienia przepływu informacji udostępniamy bezpośrednie odnośniki do poszczególnych wirtualnych dysków:

Grupa "Zajączki" - klik

Grupa "Żabki" - klik

Grupa "Jeżyki"- klik

Grupa "Biedronki" - klik

Grupa "Wiewiórki" - klik

Polecamy również zaglądać na fanpage przedszkola (Przedszkole "Pod Sosenką" - klik), gdzie pojawiają się ogłoszenia dotyczące darmowych, wirtualnych spektakli i wydarzeń kulturalnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.   

Personel przedszkola

REKRUTACJA 2020/21

Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zapisy do Przedszkola nr 9 „Pod sosenką” ul. Okrężna 17
na rok szkolny 2020/2021

 

W dniach od 24 lutego do 9 marca 2020 roku będzie trwała rekrutacja podstawowa
do Przedszkola nr 9 „Pod sosenką” na nowy rok szkolny.

Nabór do siemianowickich przedszkoli publicznych na nowy rok szkolny
będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego -

www.siemianowiceslaskie.przedszkola.vnabor.pl

 

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie
internetowej i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany 
z ewentualnymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA MUSI BYĆ PODPISANY
PRZEZ OBOJE RODZCÓW.

 

Rodzice mogą logować się do systemu od 24 lutego 2020 roku godz. 8.00
do 9 marca 2020 roku do godz.15.00.

 

Lista przyjętych dzieci zostanie
ogłoszona 20 kwietnia 2020 roku godz. 8.00

 

W procesie naboru nie uczestniczą  dzieci już uczęszczające do przedszkola,
których rodzice składają pisemną "Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego"

Kryteria i zasady przyjmowania dzieci do przedszkola znajdują się w zakładce "Rekrutacja 2020/2021"

TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

Załącznik do Zarządzenia nr 947/2020

Prezydenta Miasta

Siemianowice Śląskie z dnia 31.01. 2020 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

L.P

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

 W POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM

TERMIN

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

10.02.2020-17.02.2020

------------------------

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24.02.2020-od godz.8.00

09.03.2020 do godz. 15.00

30.07.2020 od godz.8.00

05.08.2020 do godz.15.00

 

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.03.2020-31.03.2020

06.08.2020-21.08.2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.04.2020-godz.8.00

24.08.2020 godz.13.00

4.

Dalsze postępowanie rekrutacyjne- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

03.04.2020 od godz.8.00

16.04.2020 do godz.15.00

24.08.2020 od godz. 8.00

26.08.2020 do godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2020 godz.8.00

28.08.2020 godz.8.00

 

więcej

Nasi milusińscy!!!

ilustracja

Podróże małe i duże

więcej
ilustracja

Zasady higieny w programie "Czyściochowe Przedszkole"

więcej
ilustracja

Poznajemy literę g

więcej
ilustracja

Solenizantka Hania - 100 lat!

więcej
ilustracja

G jak globus

Poznajemy naszą błękitną planetę - Ziemię.

więcej
ilustracja

Idziemy do ZOO

więcej