Biutletyn Informacji Publicznej

Przedszkole nr 9

ul. Okrężna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax 32 228 39 39
email: przedszkole9siemianowice1@wp.pl

CO PRZEDSZKOLAK ROBI W PRZEDSZKOLU

OFERTA EDUKACYJNA

 W tym roku szkolnym w naszym przedszkolu są realizowane nastepujące programy:

 

"Dzieciństwo bez próchnicy"- celem głównym projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 1at,  poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat oraz wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

"Czyste powietrze wokół nas"- program „Czyste Powietrze Wokół Nas” adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, ich rodziców i opiekunów.W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe działanie dymu papierosowego.

"Klub zdrowego przedszkolaka”-działania edukacyjne „Klub zdrowego przedszkolaka”realizowane będą w ramach wojewódzkiego programu edukacyjnego „Żywienie na wagę zdrowia”, który wpisuje się w projekt Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  "Zdrowe dziecko – Zdrowy dorosły – Zdrowa rodzina”.

"Zdrowo jemy- zdrowo rośniemy"-prawidłowe zwyczaje żywieniowe najmłodszych zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób dietozależnych,dostosowując jadłospis dziecięcy do specyficznych dla każdego etapu życia dziecka potrzeb żywieniowych, zapewniamy mu najlepsze warunki do rozwoju.Przedszkole nasze zabiega o uzyskanie cetyfikatu w/w programu

"Cała polska czyta dzieciom"- wspieranie zdrowia emocjonalnego - psychicznego, umysłowego i moralnego - dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne i lobbingowe.

AKADEMIA AQUAFRESH -ogólnopolski program edukacji zdrowotej dla przedszkolaków -edycja 6

"Pocztówkowe przedszkole"-Idea wiodąca programu to propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów, zaś celem głównym jest wymiana pocztówek i listów z innymi przedszkolakami na terenie całej Polski.

Akcji patronuje p. Ania Czerwińska

Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez p.ALEKSANDRĘ ZAJĄC,  na których w formie zabawy i śpiewu poznają obcy język nowożytny.  W dzisiejszych czasach umiejętność posługiwania się obcym językiem jest niezbędna, a wykorzystyjąc umiejętności lingwistyczne charakterystyczne dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, efekty pracy nauczyciela angilsty są zachwycające.Zajęcia odbywają się codziennie w małych grupach, są bezpłatne

Dzieci mające trudności takie jak: zaburzenia koordynacji wzrokowo- słuchowej, zaburzenia manualno - graficzne, opóźnienia i zakłócenia rozwoju ruchowego (w tym procesu lateralizacji),zaburzenia procesów emocjonalno - motywacyjnych,zaburzenia koncentracji uwagi,zaburzenia w obrębie interakcji społecznych systematycznie biorą udział w zajęciach prowadzonych przez pedagoga BOŻENĘ WYSOCKA, podczas których usprawniaja  motorykę, koordynację wzrokowo-słuchowa, koncentrację uwagi, percepcję słuchową, pamięć słuchową, rozwój mowy i myślenia wykorzystując dostępne pomoce i środki dydaktyczne oraz  komputerowy program multimedialny.

W każda środę p. Aleksandra Szafraniec -logopeda-prowadzi zajęcia z zakresu terpii zaburzeń mowy, specyficznych zburzeń artykulacji, niepłynności mówienia,wspomaga rozwój systemu komunikacji w zakresie językowym, leksykalnym, gramatycznym.

Praca dydaktyczno -wychowawcza w roku szkolny 2017/2018 oparta jest na programie wychowania przedszkolnego

"KOCHAM PRZEDSZKOLE"